Comprar en Zara.com

Axuda
Modificacións de pedido

Modificacións de pedido

Tras finalizar a túa compra, enviarémosche un email de confirmación co detalle desta.
Recordámosche que non será posible cancelar ou modificar o teu pedido se xa se encontra nun estado avanzado de preparación.