ZARA Slovensko / Slovakia | Nová online kolekcia

NAŠE PREDAJNE ZOSTÁVAJÚ DOČASNE ZATVORENÉ, STÁLE SME VÁM VŠAK K DISPOZÍCII NA ZARA.COM.
PRE NÁKUPY V PREDAJNIACH USKUTOČNENÉ OD 19. 11. 2020. DO 14. 03. 2021. JE LEHOTA NA VRÁTENIE PREDĹŽENÁ DO 13. 04. 2021.