Características e coidados

Produto
Perfumes, candeas e cosmética

Perfumes, candeas e cosmética

Os nosos perfumes e os seus ingredientes non foron testados en animais para a avaliación do produto nin para outros fins. Son testados dermatoloxicamente: realízase un estudo de compatibilidade cutánea baixo control dermatolóxico.

  • Composición: En todos os nosos produtos aparece a lista de ingredientes. Pódese consultar no etiquetado de cada un deles.
  • Recomendacións de coidado perfumes: Conservar nun sitio fresco e non exposto directamente á luz solar. Manter o perfume en posición vertical, non horizontal.
  • Os ingredientes das nosas candeas son de cera de orixe vexetal.
  • As nosas barras de labios están elaboradas con ceras e aceites para obter unha textura cómoda e cremosa. Ten en conta que, si se expoñen a cambios bruscos de temperatura, estes aceites poden aparecer en forma de pequenas gotas na superficie da barra. As barras recuperarán o seu aspecto orixinal, sen afectar á calidade do produto, cando a temperatura se estabilice.