Shtypi.

Shtypi.

Komunikimi dhe Marrëdhëniet Institucionale

Ndërtesa e Inditex

Avenida de la diputación s/n
15142 Arteixo, Corunja, Spanjë
T: +34 981 185 400 | Faks: +34 981 185 544

Komunikimi i Korporatës:

comunicacion@inditex.com

Për më shumë informacion, vizitoni seksionin tonë të shtypit.