Kompania

Zara është një nga kompanitë kryesore ndërkombëtare të modës. I takon Inditex-it, një prej grupeve më të mëdha të shpërndarjes në botë.

Konsumatori është qendra e modelit tonë të veçantë të biznesit, i cili unifikon projektimin, prodhimin, shpërndarjen dhe shitjet, përmes rrjetit të gjerë të dyqaneve tona.

Informacione të mëtejshme në faqen e internetit të korporatës së grupit Inditex: www.inditex.com