Produkti

Disponueshmëria

Në Zara.com mund të gjeni lajme çdo javë, ashtu si në dyqanet tona.

Nëse artikulli që ju intereson ka mbaruar, por ka simbolin  comming soon , ju mund të regjistroni e-mailin tuaj dhe ne do t'ju njoftojmë sapo të bëhet përsëri i disponueshëm brenda 15 ditëve nga regjistrimi juaj. Ky proces nuk është i barabartë me një rezervim.

Për më tepër, përmes Zara.com mund të hyni në stokun e dyqaneve tona falë opsionit "Shih disponueshmërinë e dyqaneve".

Masat

Për t'ju udhëhequr në zgjedhjen e masës tuaj, ne ju ofrojmë opsionin Cila është madhësia ime? Nëse kjo mundësi nuk është e disponueshme për artikullin për të cilin jeni të interesuar, gjithmonë mund të kontrolloni udhëzuesin tonë të masave.

Artikujt e tërhequr

Në Zara ne jemi të garantojmë cilësinë më të lartë të artikujve tanë dhe jemi të përkushtuar t'i bëjmë të dukshme ata që për ndonjë arsye janë hequr nga shitja.

Për momentin nuk ka tërheqje të artikujve në zhvillim. Për të mësuar më shumë rreth tërheqjeve të mëparshme, kontaktoni departamentin tonë të Shërbimit të Klientit.