Ulleres

Producte

Ulleres de sol: Totes les nostres ulleres de sol incorporen lents que protegeixen de les radiacions ultraviolades (UV-A i UV-B) i redueixen la radiació visible, segons la categoria del filtre indicada al fullet que les acompanya.

La categoria del filtre de protecció de les lents s’indica a l’adhesiu que presenten les ulleres de sol en una de les lents, i les característiques al fullet adjunt que les acompanya.

Categoria del filtre Transmitància visible Lluminositat solar

0

Molt clar

80%-100% Interiors/Cel cobert

1

Clar

43%-80% Lleugera

2

Mitjà

18%-43% Mitjana

3

Fosc

8%-18% Forta

4

Molt fosc

3%-8% Extrema

Principals característiques de la coloració dels filtres d’ulleres de sol:

Verd-gris
Permet una percepció dels colors amb poca alteració.
Gris
Respecta els colors naturals. Recomanats per conduir.
Marró
Augmenta el contrast i la profunditat de camp. Produeix efecte relaxant.
Taronja
No aptes per a ús solar. Augmenta el contrast i produeix alteració dels colors i enlluernament. Idonis per a condicions de baixa lluminositat, com la conducció amb boira.
Groc
No aptes per a ús solar. Augmenta el contrast i produeix alteració dels colors i enlluernament. Idonis per a condicions de baixa lluminositat, com la conducció amb boira.