Buzë

  • BALSAM PËR BUZËT ME NGJYRË SPF30 - Cherry nga Zara
   • BALSAM PËR BUZËT ME NGJYRË SPF30 - Apricot nga Zara
   • BALSAM PËR BUZËT ME NGJYRË SPF30 - Apricot nga Zara
   • BALSAM PËR BUZËT ME NGJYRË SPF30 - Apricot nga Zara
   • BALSAM PËR BUZËT ME NGJYRË SPF30 - Apricot nga Zara
  • BALSAM PËR BUZËT ME NGJYRË SPF30 - Apricot nga Zara
  • BALSAM PËR BUZËT ME NGJYRË SPF30 - Marshmallow nga Zara
  • BALSAM PËR BUZËT ME NGJYRË SPF30 - Marshmallow nga Zara
  • BALSAM PËR BUZËT ME NGJYRË SPF30 - Apricot nga Zara
  • BALSAM PËR BUZËT ME NGJYRË SPF30 - Marshmallow nga Zara
  • BALSAM PËR BUZËT ME NGJYRË SPF30 - Cherry nga Zara
  • BALSAM BUZËSH ME NGJYRË - KALEIDOSCOPE GLITTER - 2-190 nga Zara
  • BALSAM BUZËSH ME NGJYRË - KALEIDOSCOPE GLITTER - 2-190 nga Zara
  • SHKËLQYES BUZËSH - 2-163 nga Zara
  • SHKËLQYES BUZËSH - 2-163 nga Zara