LÀM THẾ NÀO ĐỂ HOÀN TRẢ HÀNG

Nếu đơn mua hàng đã thực hiện không đáp ứng mong đợi của bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn lựa chọn hoàn trả hàng.
Chúng tôi sẽ nêu chi tiết các điều kiện và các tùy chọn khả dụng khác nhau để bạn có thể hoàn trả các sản phẩm của mình.

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ HOÀN TRẢ HÀNG

  • Bạn phải thực hiện hoàn trả hàng trong thời hạn đã định:

    Mua hàng trực tuyến: bạn có 30 ngày kể từ ngày đơn hàng được gửi đi từ kho hàng.

    Mua hàng tại cửa hàng vật lý: bạn có 30 ngày kể từ ngày mua hàng.

  • Các sản phẩm phải ở trong tình trạng ban đầu và còn nguyên nhãn mác.

  • Bạn phải hoàn trả hàng tại cùng một thị trường/khu vực mà bạn đã mua hàng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào mục Chính sách Đổi và Hoàn trả hàng hoặc mục quyền chấm dứt hợp đồng tại Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

HOÀN TRẢ HÀNG TẠI CỬA HÀNG ZARA

Bạn có thể hoàn trả các sản phẩm một cách miễn phí tại bất kỳ cửa hàng Zara nào của chúng tôi có bán các mặt hàng cùng loại.
Tùy chọn hoàn trả hàng tại cửa hàng khả dụng cho cả các giao dịch mua trực tuyến cũng như các giao dịch mua tại cửa hàng vật lý. Bạn chỉ phải mang theo các sản phẩm muốn hoàn trả và biên lai mua hàng.
Sử dụng công cụ xác định vị trí cửa hàng của chúng tôi để tìm cửa hàng Zara gần bạn nhất.

NHẬN HÀNG TẠI NHÀ

Chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn hoàn trả hàng thông qua dịch vụ nhận hàng tại nhà của chúng tôi. Chi phí yêu cầu hoàn trả hàng là 99.000 VND, và sẽ được khấu trừ vào khoản tiền hoàn lại của bạn.
Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền từ mục Hoàn trả hàng trong tài khoản của bạn.
Sau khi bạn yêu cầu hoàn trả hàng, một nhân viên vận chuyển sẽ tới nhận hàng tại địa chỉ mà bạn đã chọn trong vòng 24-48 tiếng.
Bạn không cần phải in nhãn hoàn trả hàng, đơn vị vận chuyển sẽ mang đến tận nơi.
Xin lưu ý rằng tùy chọn này chỉ khả dụng cho mua hàng trực tuyến.
Bạn không cần phải gửi kèm biên lai mua hàng.

Các câu hỏi thường gặp