ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG NHẬP

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin để có thể đăng ký tại Zara.com, truy cập vào tài khoản của bạn hoặc giải quyết mọi sự cố liên quan đến tài khoản.
Đăng ký rất đơn giản: chúng tôi sẽ chỉ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cần có để đẩy nhanh quá trình mua hàng. Bạn có thể thực hiện từ tùy chọn Đăng ký.
Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập bằng cách nhập địa chỉ email và mật khẩu của mình. Để đăng xuất an toàn, bạn có thể thực hiện từ mục Hồ sơ > Tài khoản.
Đây là một số lợi thế khi có tài khoản tại Zara.com:
  • Mua hàng một cách nhanh chóng.
  • Tra cứu thông tin và trạng thái của tất cả các giao dịch mua và hoàn trả hàng của bạn.
  • Nhận thông báo về các đơn hàng của bạn và các tin tức mới nhất trong ỨNG DỤNG.
  • Tạo danh sách các sản phẩm yêu thích của bạn với các tùy chọn Yêu thích và Lưu để mua sau.
Để cải thiện trải nghiệm của bạn với chúng tôi, chúng tôi cần xác minh tài khoản của bạn. Khi bạn tạo một tài khoản tại Zara, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một mã số và bạn sẽ phải nhập mã này để hoàn tất quy trình đăng ký. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn này trong tài khoản của mình.

Các câu hỏi thường gặp