TÌNH TRẠNG CÒN HÀNG CỦA SẢN PHẨM

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin về tình trạng còn hàng của các sản phẩm của chúng tôi, cả trực tuyến và tại các cửa hàng. Chúng tôi cập nhật các thông tin mới nhất mỗi tuần!

TÌNH TRẠNG CÒN HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA MỘT SẢN PHẨM

Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra trang web của chúng tôi để cập nhật tất cả các tin tức mới nhất và tình trạng còn hàng của các sản phẩm của chúng tôi.
Nếu cỡ của sản phẩm bạn quan tâm đã hết, nhưng kèm theo thông báo Coming soon, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi email của bạn và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu sản phẩm đó có hàng trở lại trong vòng 15 ngày. Nếu trong khoảng thời gian đó mà sản phẩm không có hàng trở lại, yêu cầu nhận thông tin của bạn sẽ hết hạn và bạn sẽ phải yêu cầu lại. Quá trình này không có nghĩa là bạn đã đặt trước hàng.
Trong một số sản phẩm, chúng tôi có thể hiển thị thông báo số lượng có hạn đối với một vài cỡ nhất định. Nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm này, chúng tôi khuyến khích bạn nên mua ngay để không bị bỏ lỡ.
Xin lưu ý rằng chúng tôi không giữ hàng đối với các sản phẩm trong giỏ hàng. Nếu giỏ hàng của bạn gồm các sản phẩm đã hết, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn để bạn có thể xóa chúng và hoàn tất việc mua các sản phẩm còn lại.

TÌNH TRẠNG HÀNG TẠI CỬA HÀNG

Trên trang Zara.com, bạn có thể kiểm tra tình trạng hàng tại các cửa hàng của chúng tôi bằng tùy chọn Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng. Chỉ cần chọn sản phẩm bạn quan tâm và vị trí, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn các cửa hàng gần nhất có sản phẩm đó. Chúng tôi xin lưu ý rằng thông tin về tình trạng hàng tại các cửa hàng của chúng tôi chỉ mang tính tham khảo.

Các câu hỏi thường gặp