ZARA Vietnam | Bộ Sưu tập Online mới

CÁC CỬA HÀNG CỦA CHÚNG TÔI SẼ TẠM THỜI ĐÓNG CỬA. TUY NHIÊN, TRANG WEB ZARA.COM VẪN HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG.
ĐỐI VỚI CÁC GIAO DỊCH MUA ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CỬA HÀNG TRONG KHOẢNG THỜI GIAN TỪ NGÀY 19 THÁNG 06 ĐẾN 12 THÁNG 08, THỜI HẠN TRẢ HÀNG ĐƯỢC KÉO DÀI ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 11.