SI TË KTHESH

Nëse blerja e kryer nuk i ka përmbushur pritshmëritë e tua, të ofrojmë mundësinë për të bërë kthimin.
Të detajojmë kushtet dhe opsionet e ndryshme të disponueshme në mënyrë që të mund t'i kthesh artikujt e tu.

KUSHTET PËR TË KRYER NJË KTHIM

  • Duhet të menaxhosh kthimin brenda afatit të përcaktuar:

    Blerje online: ke 30 ditë nga data e dërgesës së porosisë tënde.

    Blerje në një dyqan fizik: ke 30 ditë nga data e blerjes.

  • Artikujt duhet të jenë në gjendjen e tyre origjinale dhe të ruhen të gjitha etiketat.

  • Duhet ta bësh kthimin në të njëjtin treg/rajon ku ke bërë blerjen.

Mund të gjesh më shumë informacion në lidhje me Politikën e Këmbimeve dhe Kthimeve ose të drejtën e heqjes dorë në Kushtet tona të përdorimit.

KTHIMI NË NJË DYQAN ZARA

Mund t'i kthesh artikujt e tu falas në cilindo nga dyqanet tona Zara.
Opsioni për kthimin në dyqan është i disponueshëm si për blerjet online ashtu edhe për ato që ke kryer në një dyqan fizik. Duhet vetëm të paraqesësh artikujt që do të kthehen dhe kuponin e blerjes.
Përdor gjetësin tonë të dyqaneve për të gjetur dyqanin tënd më të afërt Zara.

MARRJE NË SHTËPI

Të ofrojmë opsionin e kthimit të artikujve të tu përmes shërbimit tonë të marrjes në shtëpi. Shpenzimet për kërkesë kthimi janë 149,00 ден që do të zbriten nga rimbursimi yt.
Mund të kërkosh një kthim nga seksioni Kthimet i llogarisë tënde.
Pasi të kesh bërë kërkesën për kthim, një transportues do të marrë pakon tënde në adresën që do të zgjedhësh në 24-48 orë.
Nuk është e nevojshme të printosh etiketën e kthimit, transportuesi do ta ketë atë gati.
Ki parasysh që ky opsion është i disponueshëm vetëm për blerjet online.
Mos harro të përfshish kuponin e blerjes.

KTHIMI NË NJË PIKË DORËZIMI

Mund t'i kthesh artikujt e tu duke depozituar pakon tënde në një pikë dorëzimi.
Ky opsion kthimi është falas.
Mund të kërkosh kthimin nga seksioni Kthimet i llogarisë tënde.
Pasi të kesh kërkuar kthimin, do të të dërgojmë një email me udhëzimet për të kryer dërgesën dhe aq etiketa sa kuti do që të dërgosh.
Ndiq udhëzimet dhe dorëzo kthimin në pikën që dëshiron të kompanisë së transportit që të kemi treguar.
Ki parasysh që ky opsion është i disponueshëm vetëm për blerjet online.
Mos harro të përfshish kuponin e blerjes.

Pyetje të shpeshta