ĐƠN HÀNG CHIA THÀNH NHIỀU ĐỢT GIAO HÀNG

Các sản phẩm trong đơn hàng của quý khách có thể được gửi từ các kho khác nhau. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ gửi thư điện tử thông báo cụ thể các sản phẩm mà quý khách sẽ nhận được trong mỗi kiện hàng.