เวลาการชำระเงิน

ความช่วยเหลือ

การซื้อของคุณจะถูกคิดเงิน เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อ

ธนาคารบางแห่งอาจแสดงการอนุมัติล่วงหน้าและจะเรียกเก็บเงินตามจริงภายหลัง จำนวนเงินนี้จะถูกปลดล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่เป็นไปตามนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อธนาคารของคุณเพื่อเร่งการขอการอนุมัติก่อน

ข้อความท้ายหน้า