Thẻ quà tặng

Món quà thời trang. Chúng tôi chỉ bán thẻ quà tặng tương đương với số tiền khác nhau tại các quốc gia/khu vực trong danh sách bên dưới. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem điều khoản và điều kiện sử dụng.

 • Argentina: Card for any amount (from AR$ 350 to AR $5,000).
 • Australia: Card for any amount (from 40 AUD$ to 500 AUD$).
 • Bosnia: Card for any amount (from 50 BAM to 1,000 BAM).
 • Bulgaria: Card for any amount (from 40 BGN to 1000 BGN).
 • Brazil: Card for any amount (from 50 R$ to 800 R$).
 • China: Card for any amount (from 100 CNY to 1000 CNY).
 • Cyprus: Card for any amount (from 20 EUR to 200 EUR).
 • Costa Rica: Card for any amount (from C 20,000 to C 200,000).
 • Colombia: Card for any amount (from 50,000 COP $ to 1,000,000 COP $).
 • Croatia: Card for any amount (from 200.00 HRK to 4,000.00 HRK).
 • El Salvador: Card for any amount (from 30 USD to $ 400 USD).
 • Slovakia: Card for any amount (from 20 EUR to 500 EUR).
 • Slovenia: Card for any amount (from 20 EUR to 500 EUR).
 • Finland: Card for any amount (from 20 EUR to 500 EUR).
 • Guatemala: Card for any amount (from Q 250 to Q 3000).
 • Honduras: Card for any amount (from L 600 to L 8,000).
 • Hungary: Card for any amount (from 5,000 HUF to 100,000 HUF).
 • India: Card for any amount (from 1000 INR to 5000 INR).
 • Indonesia: Card for any amount (from 500,000 IDR to 5,000,000 IDR).
 • Kazakhstan: Card for any amount (from 5,000 KZT to 100,000 KZT).
 • Đặc khu hành chính Ma Cao: Card for any amount (from 200 MOP to 2,000 MOP).
 • Macedonia: Card for any amount (from 2,000 MKD to 30,000 MKD).
 • Malaysia: Card for any amount (from 100 MYR to 1,000 MYR).
 • Morocco: 400, 700 and 1,000 MAD.
 • Montenegro: Card for any amount (from 30 EUR to 500 EUR).
 • Nicaragua: Card for any amount (from C 700.00 to C 10,000.00).
 • Panama: 30, 70, 90 PAB.
 • Peru: Card for any amount (from 80 NS to 1500 NS).
 • Puerto Rico: Card for any amount (from 25 USD to 500 USD).
 • Czech Republic: Card for any amount (from 500 CZK to 10,000 CZK).
 • Dominican Republic: 1,000, 1,500 and 2,000 DOP.
 • Romania: Card for any amount (from 150 RON to 1,500 RON).
 • Serbia: Card for any amount (from 3,000 RSD to 50,000 RSD).
 • Singapore: Card for any amount (from 50 SGD to 800 SGD).
 • South Africa: Card for any amount (from R200 to R5000).
 • Thailand: Card for any amount (from 1,000 BAHT to 15,000 BAHT).
 • Taiwan: 1,500, 3,000, 5,000 and 8,000 NT$.
 • Ukraine: Card for any amount (from 1,000 UAH to 10,000 UAH).
 • Uruguay: Card for any amount (from UY$ 650 to UY$ 5000).

Điều khoản và điều kiện sử dụng

Quý khách có thể sử dụng thẻ quà tặng để mua bất kỳ sản phẩm nào được bán tại các cửa hàng Zara thuộc quốc gia/khu vực phát hành thẻ. Quý khách không thể dùng thẻ quà tặng để mua sản phẩm tại cửa hàng trực tuyến. Quý khách có thể nạp thêm tiền vào thẻ quà tặng bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào được chấp nhận tại cửa hàng thuộc quốc gia/khu vực phát hành thẻ.

Thẻ quà tặng có hiệu lực cho tới ngày nêu trên thẻ hoặc ngày trên hóa đơn mua hàng, đồng thời, quý khách có thể sử dụng thẻ quà tặng bao nhiêu lần tùy thích trước ngày đó, cho tới khi chi tiêu hết số dư.

Nếu giao dịch mua của quý khách vượt quá số tiền trong thẻ quà tặng, quý khách có thể thanh toán số tiền vượt mức bằng tiền mặt hoặc sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào được cửa hàng nơi quý khách mua hàng chấp nhận.

Trừ khi có quy định khác bằng điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ quà tặng áp dụng tại từng quốc gia/khu vực, các sản phẩm được mua bằng thẻ quà tặng tuân theo chính sách đổi trả giống như bất kỳ sản phẩm nào khác được bán tại quốc gia/khu vực đó. Trong trường hợp này, nếu quý khách trả lại sản phẩm mua bằng thẻ quà tặng, chúng tôi sẽ hoàn trả khoản tiền bằng cách tăng số dư trong thẻ. Nếu thẻ hết hạn hoặc số dư được chi tiêu hết vào thời điểm trả lại, chúng tôi sẽ hoàn trả khoản tiền tương đương với giá của sản phẩm theo ý muốn của chủ thẻ.

Số dư khả dụng của thẻ quà tặng là phần chênh lệch giữa số dư trước khi mua hàng và số tiền mua hàng. Nếu điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ quà tặng áp dụng tại quốc gia/khu vực tương ứng cho phép, số dư hiện có của thẻ quà tặng sẽ xuất hiện trên biên lai của các giao dịch mua đã thực hiện bằng thẻ.

Bên giữ sử dụng thẻ quà tặng và chủ thẻ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng thẻ. Zara sẽ không thay thẻ mới trong trường hợp làm rơi, mất cắp hoặc hư hỏng.

Thẻ quà tặng được phát hành và quản lý độc lập tại từng quốc gia/khu vực bởi công ty sở hữu cửa hàng Zara tại quốc gia/khu vực đó.

Các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ quà tặng có thể thay đổi theo từng quốc gia/khu vực. Quý khách vui lòng kiểm tra các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ được trao khi mua thẻ quà tặng và/hoặc điều khoản và điều kiện hiện có của cửa hàng tại quốc gia/khu vực của quý khách.