DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

TRỰC TUYẾN

Tham khảo về mua hàng qua mạng

 • ĐIỆN THOẠI
  • 122 80 350 (cho khách hàng của Viettel)
  • 120 852 161
  • Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 9:00 đến 18:00 giờ
 • TRÒ CHUYỆN
  • Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 9:00 đến 18:00 giờ
  • Hiện tại không có sẵn hàng. Nếu quý khách mong muốn, quý khách có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ contact.vn@zara.com.
 • TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

CỬA HÀNG VÀ CÔNG TY

Bạn hãy tham khảo tại các cửa hàng của chúng tôi (cơ cấu tổ chức và các loại hình dịch vụ)