Dịch vụ khách hàng

Trực tuyến

Tham khảo về mua hàng qua mạng

 • Trò chuyện
  • Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 9:00 đến 18:00 giờ
  • Hiện không tồn tại. Nếu muốn, bạn có thể gửi thư điện tử cho chúng tôi bằng cách nhấp vào đây.
 • Điện thoại
  • 120 852 161
  • (028) 44581117
  • Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 9:00 đến 18:00 giờ
 • Mạng xã hội

Cửa hàng và công ty

Bạn hãy tham khảo tại các cửa hàng của chúng tôi (cơ cấu tổ chức và các loại hình dịch vụ)