Компанија

Zara е една од најголемите меѓународни модни компании. Таа ѝ припаѓа на Inditex, една од најголемите групации за дистрибуција во светот.

Клиентот е во центарот на нашиот уникатен бизнис модел, којшто вклучува дизајн, производство, дистрибуција и продажба преку нашата огромна малопродажна мрежа.

За повеќе информации, посетете го веб-сaјтот на Inditex Group: www.inditex.com