ΚΑΡΤΑ ΔΩΡΟΥ

  • Αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση ή στο κατάστημα που μας υποδείξετε.
  • Ισχύει στην Ελλάδα σε οποιοδήποτε κατάστημα Zara και στο Zara.com.
  • Η δωροκάρτα ισχύει για τα επόμενα τρία χρόνια από την ημερομηνία του e-mail επιβεβαίωσης της αποστολής

Επιλέξτε το επιθυμητό ποσό

Εικόνα 1 του ΚΑΡΤΑ ΔΩΡΟΥ από Zara
Εικόνα 2 του ΚΑΡΤΑ ΔΩΡΟΥ από Zara