Ndërrimet dhe kthimet

Ndihmë
Rimbursimet

Rimbursimet

Rimbursimi do të bëhet në të njëjtën formë pagese që keni përdorur për blerjen tuaj.
Përveçse për porositë e paguara me para në dorë në momentin e dorëzimit, për të cilat rimbursimet do të bëhen me transfertë bankare.  Nëse dëshironi të rimbursoheni me PARA NË DORË, mund ta kërkoni kthimin drejtpërdrejt në një nga dyqanet tona. Kini parasysh po ashtu se, nëse futni detajet e bankës gjatë kërkesës për kthimin, të gjitha rimbursimet në lidhje me këtë porosi do të bëhen vetëm nëpërmjet transfertës bankare.

Do ta merrni konfirmimin e kthimit me e-mail pasi të jetë bërë.

Nëse kalojnë më shumë se 14 ditë dhe nuk keni marrë rimbursim në llogarinë tuaj, ju lutemi përdorni këtë konfirmim për ta paraqitur atë në bankën tuaj në mënyrë që të mund t'ju ndihmojnë të përshpejtoni procesin.