Karakteristikat dhe kujdesi

Produkti
Materialet

Materialet

Tek Zara mund të gjeni një gamë të gjerë të rrobave të bëra me materiale natyrale, artificiale dhe sintetike. Si Zara.com ashtu dhe veshja vetë do të kenë informacion të detajuar në lidhje me përbërjen e secilit artikull.

Politika jonë për Mirëqenien e Kafshëve përfshin standarde etike në përdorimin e produkteve me origjinë shtazore në përputhje me "Pesë Liritë" e mirëqenies së kafshëve për trajtimin etik dhe të përgjegjshëm të kafshëve. Mund të marrësh më shumë informacion këtu.

Gjithashtu, punojmë me programe monitorimi, që na ndihmojnë të garantojmë cilësinë dhe sigurinë e veshjeve tona dhe të reduktojmë ndikimin e tyre mjedisor. Mund të vizitosh seksionin tonë Join Life për më shumë informacion.