Ndërrimet dhe kthimet

Ndihmë
Kushte të veçanta

Kushte të veçanta

Disa nga artikujt tonë, për shkak të karakteristikave të tyre të veçanta, duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme në mënyrë që të kthehen:

 • Veshjet e notit: duhet të përfshijnë ngjitësin e higjienës.
 • Ndërresa të brendshme:
  • Gra: mund të shkëmbehen ose të kthehen në qoftë se ndodhen në të njëjtën gjendje në të cilën janë blerë dhe kanë të ruajtur qesen ose ngjitësen mbrojtëse me të cilat t´i kemi dërguar.
  • Burra: nuk mund të shkëmbehen ose të kthehen artikujt e ndërresave të brendshme.
  • Fëmijë: nuk mund të shkëmbehen ose të kthehen artikujt e ndërresave të brendshme përveç çorapeve, getave, tops, truporeve dhe kanotiereve të cilat ruajnë paketimin origjinal.
 • Pizhame: mund të shkëmbehen ose të kthehen vetëm në qoftë se gjenden në të njëjtat kushte të blerjes. Artikujt që përfshijnë qese, duhet të kthehen në të.
 • Aksesorë: duhet të kthehen me qesen ose me kutinë origjinale të paprishur.
 • Aromat: duhet të kthehen në të njëjtën paketim origjinal, të mbyllur.
 • Kozmetikë: duhet të kthehen në të njëjtën paketim dhe në kushte origjinale.
 • Pako: artikujt që janë pjesë e një pakoje nuk mund të kthehen veçmas.
 • duhet të kthehen me qesen ose me kutinë origjinale të paprekur.