Ndërrimet dhe kthimet

Si ti ktheni

Nëse dëshironi të ktheni një produkt të blerë në Zara.com, keni 30 ditë nga data e dorëzimit të porosisë për ta bërë këtë falas.

AFATET E KTHIMIT DO TË SHTYHEN DERI NË 30 DITË QË NGA RIHAPJA E DYQANEVE TONA.

Këto janë opsionet për t'i kthyer artikujt tuaj:

 • Kthimet në dyqan të padisponueshme përkohësisht

 • Nisni sesionin me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj. Te detajet e porosisë, mund të kërkoni kthimin e artikujve. Një kompani transporti do ta marrë pakon në adresën e zgjedhur nga ju brenda 24-48 orëve.

  Mos harroni t'i dërgoni produktet që dëshironi t'i ktheni brenda 30 ditëve nga data e dorëzimit për blerjen tuaj, para se të skadojë periudha e kthimit.

 • Nisni sesionin me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj dhe nga detajet e porosisë mund të kërkoni kthimin e artikujve.

  Ne do të dërgojmë me email një etiketë për ta ngjitur te pakoja dhe mund ta dërgoni te çdo zyrë e Albanian Courier.

  Mos harroni t'i depozitoni te pika e dorëzimit artikujt që dëshironi t'i ktheni brenda 30 ditëve nga data e dorëzimit për blerjen tuaj, para se të skadojë periudha e kthimit.

Ju mund të gjeni më shumë informacion mbi Politikën e Këmbimit dhe Kthimit ose të drejtën e tërheqjes në Kushtet e Blerjes

 • Nëse nuk e keni ambalazhin origjinal, mund t'i ktheni artikujt me çdo paketim tjetër, i mbyllur gjithmonë si duhet për të shmangur gabimet në dërgimin e artikujve.
 • Nuk ka nevojë të shkruani udhëzime për transportin në pakon tuaj.
 • Mos harroni se në rast se e kryeni kthimin e artikujve në shtëpi ose në pikën e dorëzimit, duhet të plotësoni një kërkesë për kthimin e artikujve. Nuk ka nevojë të përfshini faturën e printuar.
 • Dëshirojmë t'ju kujtojmë se opsionet për marrjen në shtëpi dhe kthimin në një pikë dorëzimi janë të disponueshme vetëm për blerjet në internet. Ato nuk janë të vlefshme për artikujt që janë blerë në dyqanet tona fizike.
 • Nëse dëshironi ta modifikoni ose ta anuloni kërkesën tuaj për kthimin e artikujve, kontaktoni me ne që të marrim masa.
 • Mos harroni që artikujt që dëshironi të ktheni duhet të dorëzohen brenda 30 ditëve, para se të skadojë periudha e kthimit të artikujve. Në rast se keni kërkuar marrjen e artikujve dhe kjo nuk është bërë, ju lutemi kontaktoni me ne që të mund ta organizojmë përsëri.

Si ti ndërroni

Keni 30 ditë nga data e dërgesës për të bërë një ndërrim FALAS në blerjen tuaj të Zara.com.

Mund të ndryshoni masën ose ngjyrën e artikujve tuaj. Nëse preferoni një këmbim për një veshje të ndryshme, duhet të kërkoni një kthim dhe të bëni një blerje të re.

Ndërrimi i një artikulli të blerë në Zara.com është shumë i thjeshtë. Ejani me faturën e blerjes prej letre ose elektronike tek një dyqan Zara që ka të njëjtin seksion të cilit i përket sendi.

Mund të gjeni më shumë informacion mbi Politikën e Këmbimit dhe Kthimit ose të drejtën e tërheqjes në Kushtet e Blerjes.

Kushte të veçanta

Disa nga artikujt tonë, për shkak të karakteristikave të tyre të veçanta, duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme në mënyrë që të kthehen:

 • Veshjet e notit: duhet të përfshijnë ngjitësin e higjienës.
 • Të brendshmet: nuk mund të ndërrohen apo të kthehen veshjet intime, përveç bluzave, truporeve dhe kanotjereve në seksionin Fëmijët të cilat kanë paketimin origjinal.
 • Aksesorë: do të duhet të kthehen me paketimin e tyre origjinal.
 • Aromat: duhet të kthehen në të njëjtën paketim origjinal, të mbyllur.
 • Kozmetikë: duhet të kthehen në të njëjtën paketim dhe në kushte origjinale.

Rimbursimet

Rimbursimi do të bëhet në të njëjtën formë pagese që keni përdorur për blerjen tuaj.
Përveçse për porositë e paguara me para në dorë në momentin e dorëzimit, për të cilat rimbursimet do të bëhen me transfertë bankare.  Nëse dëshironi të rimbursoheni me PARA NË DORË, mund ta kërkoni kthimin drejtpërdrejt në një nga dyqanet tona. Kini parasysh po ashtu se, nëse futni detajet e bankës gjatë kërkesës për kthimin, të gjitha rimbursimet në lidhje me këtë porosi do të bëhen vetëm nëpërmjet transfertës bankare.

Do ta merrni konfirmimin e kthimit me e-mail pasi të jetë bërë.

Nëse kalojnë më shumë se 14 ditë dhe nuk keni marrë rimbursim në llogarinë tuaj, ju lutemi përdorni këtë konfirmim për ta paraqitur atë në bankën tuaj në mënyrë që të mund t'ju ndihmojnë të përshpejtoni procesin.