ΤΥΠΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ INDITEX

Avenida de la diputación s/n
15142 Arteixo, A Coruña, Ισπανία
Τηλ.: +34 981 185 400 | Φαξ: +34 981 185 544

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIA ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕIΑ:

comunicacion@inditex.com

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο τμήμα ΤΥΠΟΥ.