Activación tarxeta regalo

16 díxitos
3 díxitos
Que é o CVV?CVV é un número de 3 ou 4 cifras único para cada tarxeta de crédito e que só aparece na tarxeta física.
O código de activación son os catro últimos díxitos do teu teléfono móbil. O comprador da Tarxeta facilitounos a devandita información durante o proceso de compra.
Escribe o texto que aparece na seguinte imaxe