Activering Gift Card

16 cijfers
3 cijfers
Wat is CVV?CVV is het unieke nummer bestaande uit drie of vier cijfers op elke creditcard, dat alleen op de fysieke kaart vermeld staat.
De activatiecode bestaat uit de laatste vier cijfers van je mobiele telefoon. De koper van de Kaart heeft ons deze informatie tijdens het koopproces verstrekt.
Neem de tekst van de volgende afbeelding over