THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Phòng Quan hệ Kinh doanh và Truyền thông

Edificio Inditex

Avenida de la diputación s/n
15142 Arteixo, A Coruña, Tây Ban Nha
Điện thoại: +34 981 185 400 | Fax: +34 981 185 544

Truyền thông doanh nghiệp:

comunicacion@inditex.com

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập phần thông cáo báo chí của chúng tôi.

Chân trang