Kompanija

Zara je jedna od najvećih međunarodnih modnih kompanija. Pripada grupaciji Inditex, koja je jedna od najvećih distributera u svetu.

Korisnik je glavna karika našeg jedinstvenog poslovnog modela, koji obuhvata dizajniranje, proizvodnju, distribuciju i prodaju u okviru naše globalne maloprodajne mreže.

Više informacija saznajte na veb-sajtu Inditex grupe: www.inditex.com