XĂNG ĐAN QUAI TẾT BỆN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2652/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN QUAI TẾT BỆN từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN QUAI TẾT BỆN từ Zara

Xăng đan đế bằng màu đen. Quai tết bện phía trước. Cố định bằng quai có khóa kiểu thắt lưng.

Đế cao 1 cm.

Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN QUAI TẾT BỆN từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN QUAI TẾT BỆN từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN QUAI TẾT BỆN từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN QUAI TẾT BỆN từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN QUAI TẾT BỆN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng