Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN JUSTICE LEAGUE từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN JUSTICE LEAGUE từ Zara

Xăng đan đế bệt. Quai cao su in chữ. Đế cao su hai màu, in họa tiết khác nhau trên bàn chân mỗi chiếc.

Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN JUSTICE LEAGUE từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN JUSTICE LEAGUE từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN JUSTICE LEAGUE từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN JUSTICE LEAGUE từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN JUSTICE LEAGUE từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng