XĂNG ĐAN HỞ GÓT NHÚN BÈO Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

2538/303

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN HỞ GÓT NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN HỞ GÓT NHÚN BÈO từ Zara

Xăng đan hở gót, nhún bèo trang trí. Có quai co giãn phía sau giúp dễ xỏ hơn. Có lớp vải lót bên trong.

Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN HỞ GÓT NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN HỞ GÓT NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN HỞ GÓT NHÚN BÈO từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng