XĂNG ĐAN GÓT CAO BẰNG NHỰA HỮU CƠ Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2318/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN GÓT CAO BẰNG NHỰA HỮU CƠ từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN GÓT CAO BẰNG NHỰA HỮU CƠ từ Zara

Xăng đan cao gót màu đen. Một quai phía trước. Cài bằng khóa ở mắt cá chân. Gót chất liệu nhựa hữu cơ.

Gót cao 9,0 cm.

Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN GÓT CAO BẰNG NHỰA HỮU CƠ từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN GÓT CAO BẰNG NHỰA HỮU CƠ từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN GÓT CAO BẰNG NHỰA HỮU CƠ từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN GÓT CAO BẰNG NHỰA HỮU CƠ từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN GÓT CAO BẰNG NHỰA HỮU CƠ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng