XĂNG ĐAN DA PHỐI ĐÁ TRANG TRÍ Chi tiết

 

MÀU: Nhiều màu

1301/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN DA PHỐI ĐÁ TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN DA PHỐI ĐÁ TRANG TRÍ từ Zara

Xăng đan da cao gót, phối nhiều màu. Đính đá hạt cườm nhiều màu ở mũi. Cố định bằng quai buộc hình ống bằng da. Gót vuông.

Gót cao 10 cm.

Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN DA PHỐI ĐÁ TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN DA PHỐI ĐÁ TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN DA PHỐI ĐÁ TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN DA PHỐI ĐÁ TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN DA PHỐI ĐÁ TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 8 / XĂNG ĐAN DA PHỐI ĐÁ TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 9 / XĂNG ĐAN DA PHỐI ĐÁ TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 10 / XĂNG ĐAN DA PHỐI ĐÁ TRANG TRÍ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng