XĂNG ĐAN DA NHIỀU QUAI Chi tiết

 

MÀU: Màu nâu

2715/302

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN DA NHIỀU QUAI từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN DA NHIỀU QUAI từ Zara

Xăng đan da màu nâu có hai quai bắt chéo phía trước, cố định bằng khóa cài ở cổ chân. Đế bằng.

Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN DA NHIỀU QUAI từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN DA NHIỀU QUAI từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN DA NHIỀU QUAI từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN DA NHIỀU QUAI từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN DA NHIỀU QUAI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng