XĂNG ĐAN DA MÀU ĐEN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

6637/303

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN DA MÀU ĐEN từ Zara

Xăng đan màu đen chất liệu 100% da động vật, có hai quai phía trước và một quai phía sau cố định bằng khóa cài. Miếng đế lót chất liệu 100% da động vật.


JOIN LIFE


Care for Planet: Thuộc da bằng các phương pháp bền vững nhất.

Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN DA MÀU ĐEN từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN DA MÀU ĐEN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng