XĂNG ĐAN DA LỘN NHIỀU QUAI Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

4625/303

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN DA LỘN NHIỀU QUAI từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN DA LỘN NHIỀU QUAI từ Zara

Xăng đan đế bằng 100% da động vật. Cài bằng băng khóa nhám tháo rời được, có khóa cài kim loại và quai nắm phía sau để dễ xỏ hơn.

Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN DA LỘN NHIỀU QUAI từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN DA LỘN NHIỀU QUAI từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN DA LỘN NHIỀU QUAI từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN DA LỘN NHIỀU QUAI từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN DA LỘN NHIỀU QUAI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng