XĂNG ĐAN DA GÓT THẤP Chi tiết

 

MÀU: Màu da

2636/303

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN DA GÓT THẤP từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN DA GÓT THẤP từ Zara

Xăng đan chất liệu 100% da động vật. Cố định bằng khóa cài ở quai cổ chân. Lót đế giày 100% da động vật.

JOIN LIFE

Care for Planet: Thuộc da bằng các phương pháp bền vững nhất.

Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN DA GÓT THẤP từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN DA GÓT THẤP từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN DA GÓT THẤP từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN DA GÓT THẤP từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN DA GÓT THẤP từ Zara
Hình ảnh 8 / XĂNG ĐAN DA GÓT THẤP từ Zara
Hình ảnh 9 / XĂNG ĐAN DA GÓT THẤP từ Zara
Hình ảnh 10 / XĂNG ĐAN DA GÓT THẤP từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng