XĂNG ĐAN DA BẤT ĐỐI XỨNG Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

3530/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN DA BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN DA BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara

Giày hở gót màu đen. Thân có đường cắt kiểu bất đối xứng phía trước.

Gót cao 2,5 cm.

Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN DA BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN DA BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN DA BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN DA BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN DA BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 8 / XĂNG ĐAN DA BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 9 / XĂNG ĐAN DA BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 10 / XĂNG ĐAN DA BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng