XĂNG ĐAN DA BÍT MŨI Chi tiết

 

MÀU: Màu da

8617/303

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN DA BÍT MŨI từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN DA BÍT MŨI từ Zara

Xăng đan 100% da động vật. Cố định bằng một quai cài băng khóa nhám phía sau. Đế lót chất liệu 100% da động vật.JOIN LIFE

Care for Planet: Thuộc da bằng các phương pháp bền vững nhất.

Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN DA BÍT MŨI từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN DA BÍT MŨI từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN DA BÍT MŨI từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN DA BÍT MŨI từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN DA BÍT MŨI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng