XĂNG ĐAN DA ĐẾ XUỒNG HỌA TIẾT DA THÚ Chi tiết

 

MÀU: Da báo

1327/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN DA ĐẾ XUỒNG HỌA TIẾT DA THÚ từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN DA ĐẾ XUỒNG HỌA TIẾT DA THÚ từ Zara

Xăng đan da đế xuồng, họa tiết da báo. Quai to bản đan chéo ở mu bàn chân. Cố định bằng khóa cài trên quai dạng lắc ở cổ chân. Gót vuông.

Gót cao 9,5 cm.

Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN DA ĐẾ XUỒNG HỌA TIẾT DA THÚ từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN DA ĐẾ XUỒNG HỌA TIẾT DA THÚ từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN DA ĐẾ XUỒNG HỌA TIẾT DA THÚ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng