XĂNG ĐAN DA ĐÍNH NƠ Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

6601/303

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN DA ĐÍNH NƠ từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN DA ĐÍNH NƠ từ Zara

Xăng đan 100% da động vật. Đính nơ trang trí phía trước. Cố định bằng một quai cài khóa nhám phía sau.

Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN DA ĐÍNH NƠ từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN DA ĐÍNH NƠ từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN DA ĐÍNH NƠ từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN DA ĐÍNH NƠ từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN DA ĐÍNH NƠ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng