XĂNG ĐAN DA ÔM CHÂN DẬP LỖ CAO GÓT Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2356/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN DA ÔM CHÂN DẬP LỖ CAO GÓT từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN DA ÔM CHÂN DẬP LỖ CAO GÓT từ Zara

Xăng đan da cao gót màu đen. Phần thân dập lỗ tạo hoa văn. Cài khóa kéo phía sau. Gót nhọn.

Gót cao 10 cm.

Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN DA ÔM CHÂN DẬP LỖ CAO GÓT từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN DA ÔM CHÂN DẬP LỖ CAO GÓT từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN DA ÔM CHÂN DẬP LỖ CAO GÓT từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN DA ÔM CHÂN DẬP LỖ CAO GÓT từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN DA ÔM CHÂN DẬP LỖ CAO GÓT từ Zara
Hình ảnh 8 / XĂNG ĐAN DA ÔM CHÂN DẬP LỖ CAO GÓT từ Zara
Hình ảnh 9 / XĂNG ĐAN DA ÔM CHÂN DẬP LỖ CAO GÓT từ Zara
Hình ảnh 10 / XĂNG ĐAN DA ÔM CHÂN DẬP LỖ CAO GÓT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng