XĂNG ĐAN CHẤM BI ĐẾ XUỒNG Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

3312/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN CHẤM BI ĐẾ XUỒNG từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN CHẤM BI ĐẾ XUỒNG từ Zara

Guốc phối nhiều màu. Có nơ phía trước. Đế bánh mì. Có khóa cài.

Đế cao 6,5 cm.
Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN CHẤM BI ĐẾ XUỒNG từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN CHẤM BI ĐẾ XUỒNG từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN CHẤM BI ĐẾ XUỒNG từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN CHẤM BI ĐẾ XUỒNG từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN CHẤM BI ĐẾ XUỒNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng