XĂNG ĐAN CAO GÓT QUAI IN CHỮ Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

3364/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN CAO GÓT QUAI IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN CAO GÓT QUAI IN CHỮ từ Zara

Xăng đan cao hở gót màu đen. Mu bàn chân có nhiều quai đan chéo in chữ trang trí. Gót vuông.

Gót cao 7,5 cm.

Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN CAO GÓT QUAI IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN CAO GÓT QUAI IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN CAO GÓT QUAI IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN CAO GÓT QUAI IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN CAO GÓT QUAI IN CHỮ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng