XĂNG ĐAN CAO GÓT CÓ QUAI Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

3361/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CÓ QUAI từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CÓ QUAI từ Zara

Xăng đan cao gót màu mận chín. Có nhiều quai phía trước. Gót phối ba màu.

Gót cao 6,0 cm.
Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CÓ QUAI từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CÓ QUAI từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CÓ QUAI từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CÓ QUAI từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CÓ QUAI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng