XĂNG ĐAN CAO GÓT CỔ CAO QUÁ ĐẦU GỐI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2322/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CỔ CAO QUÁ ĐẦU GỐI từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CỔ CAO QUÁ ĐẦU GỐI từ Zara

Bốt cao gót cao trên đầu gối màu đen. Hở mũi. Thân bốt co giãn. Gót nhọn.

Gót cao 10,5 cm.


Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CỔ CAO QUÁ ĐẦU GỐI từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CỔ CAO QUÁ ĐẦU GỐI từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CỔ CAO QUÁ ĐẦU GỐI từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CỔ CAO QUÁ ĐẦU GỐI từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CỔ CAO QUÁ ĐẦU GỐI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng