XĂNG ĐAN CAO GÓT CỔ BÍT TẤT TRANG TRÍ HOA Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2304/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CỔ BÍT TẤT TRANG TRÍ HOA từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CỔ BÍT TẤT TRANG TRÍ HOA từ Zara

Bốt cổ ngắn co giãn, màu đen. Hở mũi. Thân bốt bằng vải dệt trang trí hạt cườm. Gót nhọn.

Gót cao 10,5 cm.

Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CỔ BÍT TẤT TRANG TRÍ HOA từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CỔ BÍT TẤT TRANG TRÍ HOA từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CỔ BÍT TẤT TRANG TRÍ HOA từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CỔ BÍT TẤT TRANG TRÍ HOA từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN CAO GÓT CỔ BÍT TẤT TRANG TRÍ HOA từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng