XĂNG ĐAN CÓ QUAI MÀU ÁNH KIM Chi tiết

 

MÀU: Màu bạc

2668/303

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN CÓ QUAI MÀU ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN CÓ QUAI MÀU ÁNH KIM từ Zara

Xăng đan có quai màu bạc ánh kim. Cài bằng băng khóa nhám. Đế bên trong và lớp lót bằng vải.

Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN CÓ QUAI MÀU ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN CÓ QUAI MÀU ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN CÓ QUAI MÀU ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN CÓ QUAI MÀU ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN CÓ QUAI MÀU ÁNH KIM từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng