XĂNG ĐAN ĐẾ XUỒNG CÓ QUAI BẮT CHÉO Chi tiết

 

Màu đen - 3308/301

Xăng đan đế xuồng phối nhiều chất liệu, có quai bắt chéo phía trước. Đế xuồng, chần chỉ nổi.

Đế cao 6 cm.

2. Chọn cỡ

Chọn cỡ

  • Thành phần và lưu ý
  • Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng
  • Gửi, Đổi và Hoàn trả hàng
  • SHARE
Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN ĐẾ XUỒNG CÓ QUAI BẮT CHÉO từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN ĐẾ XUỒNG CÓ QUAI BẮT CHÉO từ Zara
Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN ĐẾ XUỒNG CÓ QUAI BẮT CHÉO từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN ĐẾ XUỒNG CÓ QUAI BẮT CHÉO từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN ĐẾ XUỒNG CÓ QUAI BẮT CHÉO từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN ĐẾ XUỒNG CÓ QUAI BẮT CHÉO từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN ĐẾ XUỒNG CÓ QUAI BẮT CHÉO từ Zara
Hình ảnh 8 / XĂNG ĐAN ĐẾ XUỒNG CÓ QUAI BẮT CHÉO từ Zara
Hình ảnh 9 / XĂNG ĐAN ĐẾ XUỒNG CÓ QUAI BẮT CHÉO từ Zara