XĂNG ĐAN ĐẾ BẰNG Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

3660/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi hàng đến nơi

Hình ảnh 1 / XĂNG ĐAN ĐẾ BẰNG từ Zara
Hình ảnh 2 / XĂNG ĐAN ĐẾ BẰNG từ Zara

Dép đế bằng, màu đen. Quai phía trước. Đế hiệu ứng chất liệu gỗ.

Đế cao 3,9 cm.
Hình ảnh 3 / XĂNG ĐAN ĐẾ BẰNG từ Zara
Hình ảnh 4 / XĂNG ĐAN ĐẾ BẰNG từ Zara
Hình ảnh 5 / XĂNG ĐAN ĐẾ BẰNG từ Zara
Hình ảnh 6 / XĂNG ĐAN ĐẾ BẰNG từ Zara
Hình ảnh 7 / XĂNG ĐAN ĐẾ BẰNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng